top of page
Image by Aaron Burden

"Uw woord is een lamp voor mijn voet
En een licht op mijn pad." Psalm 119:105

Groeten

 

Mijn naam is Steven Wolff. Nadat ik de afgelopen jaren Bijbelprofetie op verschillende websites had gedeeld, werd ik aangemoedigd om mijn eigen profetieën te creëren. Er zijn veel manieren waarop God ons kan bereiken en ons kan helpen geloven. Bijbelprofetie is een krachtige geloofsbouwer voor mij geworden en heeft me geholpen om andere leringen in de Bijbel in een nieuw licht te zien. Ik nodig je uit om de inhoud hier te verkennen en ik hoop dat het je helpt te geloven en/of je geloof versterkt en je hoop geeft voor de toekomst. Test alle dingen volgens de Schrift en houd vast aan wat waar is.

God zegene.

“Want God had de wereld zo lief dat hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” Johannes 3:16

"Noch is er redding in enig ander, want er is onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven waardoor we gered moeten worden." Handelingen 4:12

 

"De Romeinse weg naar verlossing is een methode gebaseerd op de bijbelse principes uit het boek Romeinen uit het Nieuwe Testament om uit te leggen hoe iemand tot geloof in Jezus Christus kan komen. De Romeinse weg, gedeeld met miljoenen mensen over de hele wereld, legt uit waarom we verlossing nodig hebben, hoe God voor verlossing heeft gezorgd, hoe we verlossing kunnen ontvangen, en de resultaten van verlossing.”

De Romeinse weg naar verlossing - Wat is het?

bottom of page