top of page
istockphoto-1175757869-612x612.jpeg

ברוכים הבאים ל- Understanding the Times

העולם חווה את כל התנאים ואת האירועים והסימנים הרבים הספציפיים שתועדו בתנ"ך המציינים את קץ העידן והביאה השנייה המובטחת של ישוע המשיח. הנבואה היא בערך 1/4 מהתנ"ך ומודיעה לנו מה יקרה בעתיד.

ישוע אמר ביוחנן 14:29
"ועתה אמרתי לך לפני שזה בא, שכאשר זה יקרה, תוכל להאמין."

המידע כאן מכסה חלק ניכר ממה שמאמינים שצפוי (עם כתבי קודש), כיצד להתכונן, ללמוד עוד על התנ"ך ועידוד. בדוק את כל הדברים על פי הכתוב והחזק במה שנכון. 
 
"ויהיו אותות בשמש ובירח ובכוכבים, ועל הארץ מצוקת גוים בתמיהה: הים והגלים גועשים; לבבות בני האדם מכשילים אותם מפחד ומדאגות אלה. דברים הבאים על הארץ: כי כוחות השמים יזדעזעו. ואז יראו את בן האדם (ישוע) בא בענן בעוצמה ובתהילה גדולה. וכאשר יתחילו הדברים האלה להתרחש, אז הביטו למעלה והרים את ראשיכם כי קרבה גאולתכם." לוקס 21:25​-28
 
"גם אין ישועה באף אחד אחר, כי אין שם אחר מתחת לשמים שניתן בבני אדם שבאמצעותו עלינו להיוושע." מעשי השליחים 4:12 ​​

עדיין לא פורסמו פוסטים בשפה זו
שווה להמשיך ולעקוב...

איש קשר

Cross, sun and clouds.
bottom of page